SOS childrens villages

VFU i Armenien

För några dagar sedan besökte vi ett av SOS barnbyarna i Armenien. Barnbyn som ligger i Kotayk har 13 hus, där barn som av olika anledningar inte kan få vård hemma, får daglig vård av SOS mammor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s